Monday, January 24, 2011

hazwani bte r0slan
28 Februari 1998
H0spital Tangkak @ J0h0r
t0myam n masakan mak
teh 0' ais n jus tembikai